Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP w Rybniku

sierż. szt. Mateusz Poznański

Niewiadom

tel. miejski: 47 85 573 57

tel. komórkowy: 723 651 187

e-mail: dzielnicowy.rybnik.15@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

ul. Bolesława Śmiałego

ul. Dąbrowy

ul. Ernesta Mruli

ul. Frontowa

ul. Gabriela Narutowicza 103a - 151

ul. Grota Roweckiego 13a – 13e

ul. Gustawa Morcinka

ul. Ignacego Mościckiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza

ul. Karola Szymanowskiego

ul. Księdza Norberta Bończyka

ul. Księdza Piotra Skargi

ul. Ludwika Zamenhofa

ul. Majora Brunona Janasa

ul. Niewiadomska

ul. Orzechowa

ul. Pawła Mojżesza

ul. Pawła Semana

ul. Przyjemna

ul. Raciborska 231 – 279, 210 – 268

ul. Racławicka

ul. Rozstajna

ul. Skalna

ul. Sportowa

ul. Staromiejska

ul. Stefana Batorego

ul. Tomasza Zana

ul. Torowa

ul. Ustronna

ul. Zakole

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Rejon posesji przy ul. Sportowej 109A – sklep spożywczy –  spożywanie alkoholu oraz związane z tym zakłócenia ładu i porządku publicznego.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie istniejącego problemu.