Bezpieczeństwo pieszych 2019

Działania „Bezpieczny Pieszy” z wykorzystaniem Ruchomego Stanowiska Dowodzenia

Policjanci z rybnickiej drogówki przeprowadzili działania „Bezpieczny Pieszy”. Do tego celu wykorzystano Ruchome Stanowisko Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to specjalny pojazd, wyposażony w kamery obrotowe i stanowiska dla operatorów. Mundurowi skupiali się na niewłaściwych zachowaniach kierowców wobec pieszych.

Blisko 1/3 wszystkich wypadków na rybnickich drogach, to zdarzenia z udziałem pieszych. W ubiegłym roku piesi uczestniczyli w 32 wypadkach i 46 kolizjach drogowych, do których doszło w Rybniku i powiecie rybnickim. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, rybnicka drogówka systematycznie prowadzi działania takie, jak: „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, czy „Bezpieczny Pieszy”. Podczas wczorajszych działań, mundurowi skupiali się na nieprawidłowych zachowaniach kierowców wobec pieszych. W tym celu skorzystali z Ruchomego Stanowiska Dowodzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W wielu przypadkach korzysta się z niego podczas zabezpieczania imprez masowych. Jest to specjalny pojazd, wyposażony w dwa stanowiska dla operatorów oraz kilka kamer. Po zarejestrowaniu wykroczenia, operator przekazuje informacje do patroli, które znajdują się niedaleko skrzyżowania. Wybór skrzyżowań nie był przypadkowy. Opierał się przede wszystkim na policyjnych statystykach zdarzeń drogowych i możliwym zagrożeniu dla pieszych. Operatorzy Ruchomego Stanowiska Dowodzenia zarejestrowali 22 wykroczenia. 13 z nich dotyczyło kierujących pojazdami. Jeden z kierowców odmówił jednak przyjęcia mandatu karnego i sprawa zostanie skierowana do sądu. Niewątpliwym czynnikiem wpływającym na jego niekorzyść jest fakt, że Ruchome Stanowisko Dowodzenia dokonuje zapisu obrazu z kamer. Kolejnych 9 wykroczeń popełnili piesi uczestnicy ruchu, z których 7 przypadków zakończyło się pouczeniami.

  • policjant trzyma tarcze do zatrzymywania pojazdów. Na drugim planie sygnalizacja świetlna dla pieszych.
  • pojazd rsd z kamerami na dachu
  • policjant na stanowisku w pojeździe rsd. na głównym planie monitor pokazujący obraz z kamery.
Powrót na górę strony