Bezpieczeństwo pieszych 2022

Piesi i kierowcy w oku kamery

W trosce przede wszystkim o pieszych, policjanci z drogówki przeprowadzili działania "Bezpieczny Pieszy". Tym razem wykorzystali do działań monitoring miejski. Stróże prawa przyglądali się bacznie nie tylko zachowaniu pieszych, ale i zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie łamią obowiązujących przepisów. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Pamiętajmy, że pieszy w starciu z samochodem nie ma żadnych szans, dlatego apelujemy o ostrożność i wyobraźnię.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Bezpieczny Pieszy”, które przez trzy dni prowadziła rybnicka drogówka. Tym razem w działaniach wykorzystano system kamer miejskich. Policjant wspólnie ze strażnikiem miejskim na stanowisku monitoringu bacznie obserwował zachowania kierujących, ale również pieszych. Zwracali uwagę czy zmotoryzowani nie wyprzedzają na przejściach, nie przejeżdżają na czerwonym świetle i czy ustępują pieszym na pasach. Informacje te przekazywał patrolom w terenie, które natychmiast reagowały.

Podczas działań mundurowi interweniowali wobec niechronionych uczestników ruchu 15 razy, najczęściej popełnianym przez nich wykroczeniem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Jeżeli chodzi natomiast o zachowanie zmotoryzowanych, którzy popełnili wykroczenia w stosunku do pieszych, to stróże prawa podjęli czynności wobec 124 kierowców. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – znajdującemu się na przejściu. Priorytetem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych, jak również podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

  • Policjant i strażnik miejski przeglądają monitoring miejski.
  • Policjant przegląda monitoring miejskie. Trwa akcja: Bezpieczny pieszy.
  • Policyjny radiowóz, w tle przejście dla pieszych.
  • Policjant z rybnickiej drogówki podczas działań.
  • Monitoring miejski.
  • Monitorowane przejście dla pieszych.

Film Wideo__Przejscie_dla_pieszych_.mp4

Opis filmu: Policyjne sygnały, w tle przejście dla pieszych.

Pobierz plik Wideo__Przejscie_dla_pieszych_.mp4 (format mp4 - rozmiar 3.99 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_.m4a

Pobierz plik Audiodeskrypcja_.m4a (format mp3 - rozmiar 302.14 KB)

Powrót na górę strony