Bezpieczeństwo pieszych 2022

Kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Od początku roku na śląskich drogach doszło do 150 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 19 osób, a 132 zostały ranne. Niepokojąco duża liczb zdarzeń musi skutkować zdecydowanymi działaniami policjantów ruchu drogowego ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. Dzisiaj, we wszystkich miastach naszego województwa, mundurowi będą zwracali szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania kierujących w rejonach przejść. Stróże prawa sprawdzą też, czy do przepisów stosują się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Od samego rana, aż do późnych godzin wieczornych policjanci ruchu drogowego będą zwracali szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania kierujących w rejonach przejść dla pieszych, ale przyjrzą się też, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów. Na drogach naszego województwa od początku roku doszło do 150 wypadków z udziałem pieszych, w których 19 osób zginęło, a 132 zostały ranne.

W działaniach mundurowi wykorzystują wszystkie dostępne urządzenia do rejestrowania w formie wideo naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że to my sami mamy największy wpływ na własne bezpieczeństwo. Stosując się do przepisów, możemy zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia.

Osoby lekceważące podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami swoich nieodpowiedzialnych zachowań.

  • Przejście dla pieszych.
Powrót na górę strony