Kontrole autokarów

Zgłoszenie kontroli autobusu

Rybnicka policja informuje, że zgodnie z przyjętymi zasadami, kontrole autobusów są przeprowadzane przez policjantów ruchu drogowego na dworcu komunikacji miejskiej w Rybniku przy ul.Budowlanych. Decyzja o wyznaczeniu stałego miejsca do kontroli została podjęta ze względów bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach kontrole można przeprowadzić w innym, ustalonym miejscu.

Organizator wyjazdu lub przewoźnik, podczas telefonicznego zgłoszenia kontroli, zobowiązany jest do podania daty i godziny przyjazdu autobusu w wyznaczone miejsce tj. około 30 min przed planowanym odjazdem. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest już niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów.

Kontrole autobusów przeprowadzane się na dworcu komunikacji miejskiej przy ulicy Budowlanych w Rybniku - stanowisko nr 1 (komunikacja międzynarodowa). Decyzja o wyznaczeniu stałego miejsca do kontroli została podyktowana względami bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach kontrole można przeprowadzić w innym, ustalonym miejscu.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Rybniku tel. 47 8557 290
lub zastępca dyżurnego KMP w Rybniku tel. 47 8557 266.

Bezpieczny Autobus to e-usługa, która pozwoli szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie, którym planowana jest podróż lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży. Usługa wprawdzie nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez Policję, ale umożliwi wstępną weryfikacje stanu autobusu.

Usługa skierowana jest m.in. do:

  • podróżujących autokarami, autobusami, czy innymi pojazdami do przewozu osób,
  • przewoźników autobusowych, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.

Dzięki niej sprawdzimy m.in. czy autobus lub autokar:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
  • dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
  • komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Uruchomienie usługi przyczyni się także do zwiększenia standardów bezpieczeństwa w branży przewozu osób, pomagając wychwycić nieuczciwe firmy oferujące przejazd pojazdami z nieważnym przeglądem technicznym czy bez ubezpieczenia OC.

Usługa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest dostępna z każdego urządzenia z Internetem i przeglądarką, w tym również na urządzenia mobilne. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, bo pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, jakim jest Centralna Ewidencja Pojazdów, prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych. Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/

Powrót na górę strony