Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU

Komendant Miejski Policji
w Rybniku

inspektor Rafał Głuch


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku

młodszy inspektor Krzysztof Piontek

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Rybniku
 
komisarz Damian Przybyła

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 

 

Powrót na górę strony