Road Safety Days w Rybniku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Road Safety Days w Rybniku

Data publikacji 18.09.2020

Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich użytkowników. Dlatego dzisiaj policjanci z rybnickiej drogówki przeprowadzili działania, które zorganizowali w myśl ogólnoeuropejskiej akcji Road Safety Days. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Przeprowadzone działania mają na celu uświadomienie kierowców, że bezpieczeństwo na drogach w ogromnej mierze zależy od nich samych, od ich decyzji i postaw. Policjanci w rozmowach z kierowcami podkreślali również to, że wyjeżdżając na drogi bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Od 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). Więcej na temat akcji Road Safety Days znajduje się na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

  • Policjanci WRD podczas akcji kontrolują prędkość kierowców.
  • Mundurowi sprawdzają prędkość kierowców.
  • Policjant podczas służby sporządza dokumentację.
  • Ulotki profilaktyczne.
  • Policjant zatrzymuje kierowcę, który jechał z nadmierną prędkością.
  • Naczelnik WRD podczas kontroli.
  • Mundurowi podczas kontroli kierowcy.
  • Policjanci podczas dokumentacji.
  • Policjant legitymujący kierowcę, który przekroczył dozowoloną prędkość.