Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Pszczynie i w Rybniku

Data publikacji 04.02.2021

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z objęciem stanowisk kierowniczych w dwóch śląskich jednostkach Policji. Zmiany kadrowe dotyczą Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków nowym szefom tych jednostek wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło zmian na stanowiskach kierowniczych w dwóch śląskich jednostkach Policji.

Rozkazem personalnym, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński z dniem 5 lutego br. powierzył pełnienie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie mł. insp. Grzegorzowi Bonalskiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Z kolei pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzono z dniem 5 lutego br.  nadkom. Krzysztofowi Piontkowi, który w rybnickim garnizonie był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.

Rozkazy o powierzeniu obowiązków odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek, a generał dr Krzysztof Justyński wręczył go nowym szefom jednostek oraz życzył im sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

  • Na pierwszym planie ramię policjanta pagonem młodszego inspektora, w tle policjanci oczekujący na generała.
  • Komendant Wojewódzka Policji w Katowicach wręcza oficerowi rozkaz personalny.
  • Naczelnik Kadr odczytuje rozkaz personalny.
  • Komendant Wojewódzka Policji w Katowicach wręcza oficerowi rozpaz persolany.
  • Fragment granatowej teczki z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

 młodszy inspektor Grzegorz Bonalski    Nadkomisarz Krzysztof Piontek