Wiadomości

Zaproszenie do udziału w konkursie “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”

Data publikacji 17.02.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku, we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku. W pracach konkursowych chodzi o zainicjowanie artystycznej refleksji na problemem dotyczący przemocy, wyszczególnienie instytucji pomocowych oraz dotarcie do ofiar i sprawców przemocy z informacją o nowych narzędziach, w które została wyposażona Policja.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku, we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku. Celem nadrzędnym jest uwrażliwienie młodzieży na istniejący problem przemocy, jak również okazanie tego zjawiska z ich punktu widzenia. Ponadto o przekazanie informacji o nowych narzędziach, w które została wyposażona Policja. Są to uprawnienia dotyczące możliwości wydania przez funkcjonariuszy Policji wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i jest indywidualny. Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w termie do dnia 15 marca 2021roku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Plakat musi być wykonany dowolną techniką, w formacie minimum A3 na płytach CD/DVD i w formie papierowej. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową, a następnie wykorzystane w działaniach profilaktycznych Policji.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia.


 

Pliki do pobrania

  • 46.55 KB
    Karta zgłoszeniowa.
  • 1.3 MB
    Regulamin konkursu.