Wiadomości

"Razem przeciwko przemocy"- konferencja online

Data publikacji 06.06.2022

"Razem przeciwko przemocy – wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie – dziecko krzywdzone” - pod takim hasłem odbyła się konferencja w formie online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkolnego, dyrektorów, pedagogów oraz pracowników służby zdrowia. Celem sesji było wzmocnienie kompetencji oraz wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

"Razem przeciwko przemocy– wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie – dziecko krzywdzone” - pod takim hasłem, 02 czerwca 2022 roku, w godzinach 12.00-14.30 odbyła się konferencja w formie online. Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Miejski Policji w Rybniku - inspektor Rafał Głuch oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Poniżej przestawiamy harmonogram konferencji oraz prelegentów:

1. Otwarcie konferencji:

Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku insp. Rafała Głucha oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego

2. „Wdrażanie procedury Niebieskie Karty”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach - Zespół Przeciwdziałania
Przemocy - Wioleta Stefan

3. „Obowiązki instytucji państwowych, samorządowych, społecznych w sytuacji powzięcia informacji o przestępstwie przemocy w rodzinie”.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku - asesor Tomasz Golaś

4. „Działania interwencyjne Policji w rodzinach dotkniętych przemocą”.

Komenda Miejska Policji w Rybniku - st. asp. Angelika Strzebinczyk

5. „Rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach – Hanna Depa

6. „Symptomy, diagnoza dziecka krzywdzonego”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Justyna Kokot.

 

 

Powrót na górę strony