Wiadomości

Nieobecność oficera prasowego - informacja dla dziennikarzy

Data publikacji 10.06.2022

W związku z nieobecnością aspirant Bogusławy Kobeszko w dniach od 11 czerwca do 27 czerwca br., w sprawach wyłącznie pilnych proszę kontaktować się z podkom. Ryszardem Czepczorem, podkom. Przemysławem Sadowskim oraz asp. Bartoszem Polakiem. Szczegółowe informacje w komunikacie. Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.

Informujemy Państwa, że w okresie od  11 czerwca - 27 czerwca br., wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez rybnickich policjantów przekazywać będą:

1. Od 11.06.2022 r. do 15.06.2022 r. – podkom. Ryszard Czepczor - Naczelnik WRD KMP w Rybniku;

2. Od 16.06.2022 r. do 21.06.2022 r. - podkom. Przemysław Sadowski – Kierownik Referatu Kryminalnego KP Boguszowice;

3. Od 22.06.2022 r. do 27.06.2022 r. - asp. Bartosz Polak Asystent PG KMP w Rybniku.

Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.

Powrót na górę strony