Wiadomości

Bądźmy widoczni na drodze, nośmy odblaski!

Data publikacji 17.11.2022

Wcześnie zapadający zmierzch, coraz gorsza pogoda, opady deszczu, śliska nawierzchnia to tylko niektóre z czynników utrudniających poruszanie się na drodze. W tym okresie na odniesienie obrażeń najbardziej narażeni są piesi, którzy należą do Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Dlatego też, korzystanie z drogi, gdy panują na niej trudne warunki, wymaga zwiększenia uwagi, zarówno przez pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek, zgodnie z którym pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.
Elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego, najpierw oświetlają dół sylwetki pieszego, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej. Policjanci ostrzegają, że za niekorzystanie z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym grozi mandat w kwocie 100 . Piesi muszą również pamiętać, że idąc po poboczu lub po jezdni obowiązani są iść lewą stroną drogi – to podstawowa zasada bezpieczeństwa na drodze! Mundurowi przypominają, że wchodząc na jezdnię lub torowisko albo przez nie przechodząc, należy zachować szczególną ostrożność. Pieszy wchodzący lub znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Korzystanie z przejścia można pominąć jedynie wtedy, jeżeli odległość do przejścia przekracza 100 m. Przechodzenie przez skrzyzowanie jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli znajduje się ono w odległość mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Kolejną rzeczą, o jaką apelują policjanci jest to, aby nie korzystać z telefonów lub innych urządzeń elektrycznych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji jezdni podczas wchodzenia lub przechodzenia przez nią. Grzywna za to wykroczenie jest bardzo wysoka, bo wynosi aż 300 zł.

Policjanci proszą pieszych, aby rozsądnie korzystali ze swoich praw i przestrzegali obowiązujących przepisów, a wtedy z pewnością cali i zdrowi dotrą do wybranego celu.

Powrót na górę strony