Wiadomości

"Środki psychoaktywne - ryzyko czy wyzwanie" debata powiatowa w Piecach

Data publikacji 23.11.2022

"Środki psychoaktywne - ryzyko czy wyzwanie" to temat debaty, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Piecach. Wzięli w niej udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych w Jankowicach, Świerklanach i Piecach. Celem rozmowy jest poruszenie wyobraźni młodych ludzi oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie "Czy moje życie jest warte ryzyka...?" oraz zwrócenie uwagi młodzieży na problem uzależnień oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych.

"Środki psychoaktywne - ryzyko czy wyzwanie" to temat debaty, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Piecach. Podczas wizyty w placówce oświatowej, policyjni profilaktycy z rybnickiej komendy omówili problem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zagrożenia i konsekwencje ich zażywania. Do przedsięwzięcia przyłączył się Promotor Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku Pani Anna Picho oraz psycholog Honorata Maciończyk, która omówiła aspekty psychologiczne uzależnień. Debatę otworzył Komendant Komisariatu Policji w Gaszowicach podinspektor Mariusz Wowra oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecach mgr Mariusz Gawliczek. Celem spotkania było poruszenie wyobraźni młodych ludzi oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie "Czy moje życie jest warte ryzyka...?". W debacie uczestniczyli również: Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdoł, Pedagog Szkoły Podstawowej w Piecach- Pani Katarzyna Skupień, Pedagog Szkoły Podstawowej w Świerklanach - Pani Anna Oleksy.

Projekt miał na celu zwrócić uwagę młodzieży, jak niebezpieczne są narkotyki, dopalacze czy alkohol. Spotkanie było również świetną okazją, aby młodzi ludzie wypowiedzieli się na trudne tematy i przekazali dorosłym swoje spostrzeżenia oraz uwagi.

  • Debata powiatowa w Szkole Podstawowej w Piecach.
  • Mundurowy prowadzi spotkanie z uczniami klas ósmych.
  • "Środki psychoaktywne - ryzyko czy wyzwanie" debata powiatowa w Piecach.
  • Policjant rozmawia z młodzieżą na temat środków odurzających.
  • Policjantka prowadząca prelekcje z młodzieżą.
  • Prelegenci debaty w Piecach.
Powrót na górę strony