Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - TY zgłaszasz, MY działamy!

Data publikacji 23.01.2023

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2022 roku mieszkańcy Rybnika i powiatu rybnickiego dokonali 1283 zgłoszenia. Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie stworzone dla społeczeństwa, które pozwala między innymi w sposób rzetelny wskazać określone zagrożenie, czy problem dla lokalnej społeczności. W minionym roku do najczęściej zgłaszanych problemów należało przekraczanie dozwolonej prędkości.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to interaktywne narzędzie służące do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeń w danym rejonie. Poprzez mapę możemy wskazać występujące zagrożenia w naszym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, dzięki czemu zapewnia każdemu z mieszkańców możliwość korzystania z niej w sposób łatwy i anonimowy. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które uważają za najbardziej dla nich uciążliwe. Zgłoszenia dotyczą m.in. przekraczania niedozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, niewłaściwej infrastruktury drogowej, dzikich wysypisk śmieci Każde zgłoszone zagrożenie jest weryfikowane przez Policję oraz rzetelnie sprawdzane. Jeśli informacja o jego występowaniu zostaje potwierdzona, prowadzone są odpowiednie działania mające na celu eliminację zagrożenia.

W 2022 roku do najczęściej zgłaszanych problemów występujących na terenie Rybnika i powiatu rybnickiego należało: przekraczania dozwolonej prędkości - 547, nieprawidłowe parkowanie - 167 zgłoszeń, niewłaściwa infrastruktura drogowa –108, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 95, nielegalne rajdy samochodowe - 75, używanie środków odurzających – 60, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją – 49, dzikie wysypiska śmierci – 45, aktu wandalizmu – 44, miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 34, zła organizacja ruchu drogowego – 30. Należy pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje dotychczasowych form zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Przypominamy, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa istnieje możliwość zgłoszenia o bezdomności. Trwa trudny okres dla osób bezdomnych, starszych i samotnych. Nie pozostawajmy obojętni, alarmujmy Policję, kiedy wiemy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.

Powrót na górę strony