Wiadomości

Trwa sezon grzewczy. Uwaga na czad!

Data publikacji 31.01.2023

Sezon grzewczy w pełni. Wiele osób, by ogrzać mieszkanie używa kominków, pieców słabej jakości albo korzysta z urządzeń gazowych. Niestety co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo. Zróbmy wszystko, aby właściwie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą.

Pomimo licznych kampanii i apelów policji oraz miejscowej straży pożarnej wciąż jeszcze wielu naraża siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zatrucia czadem. Zróbmy wszystko, aby tej zimowy właściwie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą, jakim jest tlenek węgla.

Obiekty budowlane w tym budynki jednorodzinne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. Niewykonanie obowiązku przez właściciela, stwarza przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku, ale jest też zagrożone karą grzywny.

Tlenek węgla wydobywa się z wadliwych lub źle użytkowanych urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw między innymi drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego powietrza z zewnątrz do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.

Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla można zminimalizować poprzez zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.

Pamiętajmy:

  • nie pozostawiajmy włączonych elektrycznych i gazowych piecyków, kiedy wychodzimy z domu lub idzie spać, nigdy też nie ustawiajmy ich na łatwopalnym podłożu,

  • zainwestujmy w dobry czujnik, który zaalarmuje nas, kiedy tlenek węgla nagromadzi się w naszym mieszkaniu - czad to bezwonny gaz,

  • dbajmy o właściwą konserwację urządzeń grzewczych, a kiedy coś nas niepokoi natychmiast wzywajmy fachowca, który sprawdzi działanie naszego urządzenia i naprawi usterkę,

  • korzystajmy z usług kominiarzy, którzy sprawdzą prawidłowe funkcjonowanie kominów i wentylacji,

  • użytkujmy sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

  • stosujmy urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, to jest dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

  • nie zaklejajcie i nie zasłaniajcie w inny sposób kratek wentylacyjnych,

  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdźmy poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

  • systematycznie sprawdzajmy ciąg powietrza poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,

  • często wietrzmy pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

PAMIĘTAJMY! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.

Powrót na górę strony