Wiadomości

Trwają działania "Prędkość" w garnizonie rybnickim

Data publikacji 19.05.2023

Dzisiaj policjanci z rybnickiej drogówki prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem akcji jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy!

Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności.

 • Policjanci zatrzymali kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość.
 • Policjant z rybnickiej drogówki podczas pomiaru prędkości.
 • Kontrola drogowa policjantów z drogówki.
 • Policjanci w radiowozie podczas sporządzania dokumentacji.
 • Policjantka w radiowozie podczas sporządzania dokumentacji służbowej.
 • Policjant drogówki podczas pomiary prędkości.
 • Policjant przygotowuje terminal płatniczy dla kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość.
 • Policjant wręcza mandat kierującemu pojazdem.
 • Policjant podczas pomiaru prędkości kierujących pojazdami na ulicy Żorskiej.
 • Kontrola drogowa mundurowych.
 • Policjant ruchu drogowego podczas działań "Prędkość".
 • Kolejna kontrola drogowa policjantów.
 • Policjant sporządzający dokumentację.
 • Policjanci sporządzają dokumentację w radiowozie.
 • Policjantka drukuje potwierdzenie płatności z terminala płatniczego.
 • Policjant zatrzymuje kierowcę, który przekroczył prędkość.
 • Policjanci podczas czynności służbowych.
 • Policjantka zatrzymuje kierującego pojazdem.
Powrót na górę strony