Wiadomości

Zachęcali do wstąpienia w policyjne szeregi

Data publikacji 28.03.2024

W Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się "Turniej Robotów". Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Policji. Rybniccy mundurowi odpowiadali na pytania związane ze służbą w Policji i procedurą doboru. Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem!

Na początek – najważniejsze: Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby. O tym wszystkim, a także aktualnych warunkach doboru do służby mogli dowiedzieć się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Przypominamy, iż w 2024 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

 • 24 kwietnia;
 • 8 lipca;
 • 9 września;
 • 30 października;
 • 30 grudnia.

A liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji, musisz spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać polskie obywatelstwo;
 2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
 3. nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie;
 6. posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
 7. dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 8. na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeśli podlega kwalifikacji wojskowej.


„Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem"! O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie Śląskiej Policji.

Powrót na górę strony