Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rybniku - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Rybniku

44-200 Rybnik

Plac Armii Krajowej 5

tel. 47 85 572 00 - punkt informacyjny

fax: 47 85 572 44

e-mail: komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 572 44

Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016)
W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

https://youtu.be/LMU_zCaEUKQ

Komenda Miejska Policji w Rybniku


44-200 Rybnik

Plac Armii Krajowej 5

tel. 47 85 572 00 - punkt informacyjny

fax: 47 85 572 44

 

Wydziały i komórki Komendy Miejskiej Policji w Rybniku


Dyżurny KMP Rybniktel.  

47 85 572 55

dyzurny@rybnik.ka.policja.gov.pl 

 

 

Sekretariat Komendanta

tel. 47 85 572 12

komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji

tel. 47 85 572 60

prewencja@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

 tel. 47 85 572 90

rd@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny

tel. 47 85 572 80

tel. 47 85 572 30

 kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

tel. 47 85 572 70

pg@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Referat Do Spraw Przestępczości Nieletnich

tel. 47 85 572 06

nieletni@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel.  47 85 572 18  

kadry@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Łączności i Informatyki

tel. 47 85 572 50

teleinformatyka@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Pliki do pobrania

  • 25.3 MB
  • 509 KB
    Informacja o zakresie działalności - tekst łatwy do czytania (ETR)
Powrót na górę strony