Informacje dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić taką potrzebę osobiście, pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub przy pomocy osoby trzeciej, co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu:

tel. 47 85 572 00 wew. 212
e-mail: komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl

Osoba uprawniona (niesłysząca) może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w jednostce Policji.

Powrót na górę strony