Skargi

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W RYBNIKU

44-200 Rybnik

Plac Armii Krajowej 5

tel. 32 47 8557 200, fax. 32 4295214

 

  INFORMACJA

DLA OSÓB CHCĄCYCH ZGŁOSIĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK

Komendant Miejski Policji w Rybniku, a w razie jego nieobecności jego Zastępca, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00. W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Rybniku lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerem telefonu 47 8557 212.

Ponadto w dni robocze, obywatele zgłaszający się do KMP w Rybniku ze skargami i wnioskami są przyjmowani przez osoby pełniące dyżury kierownicze w jednostce zgodnie z grafikiem służby lub przez policjantów Zespołu Kontroli KMP w Rybniku.

Skargi i wnioski w formie pisemnej są przyjmowane codziennie, całodobowo przez Dyżurnego KMP w Rybniku lub jego Zastępcę. Ponadto można przesyłać skargi i wnioski za pośrednictwem poczty na adres Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podany w nagłówku, faksem na numer podany w nagłówku lub na adres mailowy: komendant@rybnik.ka.policja.gov.pl.

Skarga lub wniosek złożone w formie pisemnej, powinny zawierać: imię i nazwisko, podpis osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komendanci Komisariatów Policji w: Czerwionce - Leszczynach, Rybniku - Boguszowicach i Gaszowicach lub ich Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.30.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15.00

telefon 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00

wtorek, środa, czwartek, w godz. 9.00 - 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (032) 72 86 800

fax (032) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+48) 71 34 69 115

fax (+48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 - 15.00

środa w godzinach od 10.00 - 17.00

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony