Posterunek Policji w Świerklanach

st. post. Michał Gabryś

Świerklany Górne i Dolne

tel. stacjonarny 47 8557 542 

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice22@rybnik.ka.policja.gov.pl

ul. 3 Maja

ul. Aleja

ul. Basztowa

ul. Błękitna

ul. Gogołowska

ul. Granice

ul. Poboznego

ul. Hutnicza

ul. Jana Kazimierza

ul. Jana III Sobieskiego

ul. Jankowicka

ul. Kasztelańska

ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Korytarzowa

ul. Kościelna

ul. Księdza Janika

ul. Księdza Ligonia.

ul. Kucharzówka

ul. Malarska

ul. Piekarnicza

ul. Połomska

ul. Powstańców

ul. Rolnicza

ul. Spacerowa

ul. Stawowa

ul. Szklarnia

ul. Szybowa

ul. Władysława Jagiełły

ul. Władysława Łokietka

ul. Władysława Warneńczyka

ul. Wodzisławska

ul. Zamkowa

ul. Zielona

ul. Złota

ul. Zygmunta Starego

ŚWIERKLANY GÓRNE:

ul. Boryńska

ul. Budowlana

ul. Gajowa

ul. Górna

ul. Górnośląska

ul. Kościuszki

ul. Leśna

ul. Łąkowa

ul. Mieszka I

ul. Łokietka

ul. Ogrodnicza

ul. Parytetyczna

ul. Przemysłowa

ul. Rajska

ul. Rybacka

ul. Rybnicka od numeru 1 do 47

ul. Rycerska

ul. Sosnowa

ul. Strażacka

ul. Szerocka

ul. Szkolna

ul. Świerkowa

ul. Wiejska

ul. Żeglarska

ul. Żorska od numeru 2 do 68 a

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

 

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zagrożenie dotyczy otoczenia w rejonie Przedszkola nr 1 w Świerklanach przy ul. Boryńskiej 6, gdzie według poczynionych ustaleń z panią Dyrektor w/w placówki w rejonie w/w placówki ma dochodzić do popełniania demoralizacji i czynów karalnych przez osoby nieletnie. W dniu 15.03.2024r otrzymano pismo od Dyrektor Przedszkola nr 1 w Świerklanach pani Mirosławy Frydeckiej z prośbą o zwiększenie częstotliwości patroli w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenie w/w placówki. Pani dyrektor oświadczyła, że z części ujawnionych na monitoringu przypadków demoralizacji – rozliczała uczniów wzywając ich z rodzicami, gdzie przeprowadzała rozmowę oraz zobowiązywała do naprawienia szkody. Według ustaleń pani Dyrektor jest zainteresowana kontynuowaniem działań policji w tym miejscu celem profilaktycznego zadziałania, stosownej reakcji zgodnie z przepisami prawa. Pani Mirosława oświadczyła, że w szczególności w rejonie przy przedszkolu w godzinach popołudniowo – wieczornych , ale też późno nocnych zbiera się grupa młodzieży, która ma tam przesiadywać i zaśmiecać teren przedszkola.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie istniejącego problemu, przywrócenie porządku prawnego, zapobieżenie nasilaniu się zjawiska demoralizacji, popełniania czynów karalnych, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa (np. zaśmiecanie podległego terenu Przedszkola). Podstawą do oceny wyeliminowania będzie monitorowanie w/w rejonu, rozmowa z Panią Dyrektor, analiza zgłoszeń we wskazanym rejonie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i Systemie Wspomagania Dowodzenia. Z uwagi na zgłoszenia interwencji w w/w rejonie oraz złożenie zawiadomienia o wykroczeniu przez Panią Dyrektor w ostatnim półroczu proponuję, by ocena realizacji zamierzonego celu miała charakter jakościowy tj; zapobieganie demoralizacji w tym miejscu oraz ograniczenie do minimum wykroczeń do których dochodzi na terenie Przedszkola.

 

Powrót na górę strony