Posterunek Policji w Świerklanach

asp. Przemysław Zielonka

Jankowice, Świerklany Górne

tel. miejski: 47 85 575 41,

tel. komórkowy: 727 032 190

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice21@rybnik.ka.policja.gov.pl

JANKOWICE:

ul. Dygasińskiego

ul. Akacjowa

ul. Biasowicka

ul. Boguszowicka

ul. Borowików

ul. Brzozowa

ul. Hoły

ul. Górnicza

ul. Morcinka

ul. Iglasta

ul. Korczaka

ul. Jarzębinowa

ul. Jaworowa

ul. Bema

ul. Lompy

ul. Miarki

ul. Kościelna

ul. Krótka

ul. Walentego

ul. Liściasta

ul. Grażyńskiego

ul. Kopernika

ul. Moczydła

ul. Nowa

ul. Wowry

ul. Piaskowa

ul. Skargi

ul. Podkościele

ul. Podlesie

ul. Polna

ul. Poprzeczna

ul. Prosta

ul. Przemysłowa

ul. Przyjemna

ul. Radosna

ul. Równoległa

ul. Rybnicka

ul. Spokojna

ul. Sportowa

ul. Świerklańska

ul. Topolowa

ul. Tulipanowa

ul. Ukośna

ul. Wesoła

ul. Wierzbowa

ul. Reymonta

ul. Korfantego

ul. Wolności

ŚWIERKLANY GÓRNE:

ul. Bratkowa

ul. Fiołkowa

ul. Jesienna

ul. Letnia

ul. Makowa

ul. Plebiscytowa

ul. Pogodna

ul. Rybnicka od numeru 2 do 60

ul. Słoneczna

ul. Stokrotkowa

ul. Tęczowa

ul. Tulipanowa

ul. Wiosenna

ul. Wrzosowa

ul. Zimowa

ul. Żorska od numeru 2 do 68 a.

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

 

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, który przejawia się spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, czy zakłócaniem ciszy nocnej na terenie OSiR-u w Jankowicach, który mieści się przy ul. Kościelnej 19. Sprawcami wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa według pozyskanych informacji jest młodzież. Do popełnianych wykroczeń dochodzi w rejonie skweru przy boisku, pod wiatami oraz na placu zabaw. Konsekwencją zachowań osób są także incydenty związane z niszczeniem mienia, co powoduje, że inni mieszkańcy niechętnie przebywają w tym miejscu. Do powyższych zdarzeń dochodzi najczęściej w weekendy tj. soboty i niedziele w godzinach od 16:00 – 00:00, ale także w piątki w godzinach wieczorowo – nocnych. Przyczyną zdiagnozowanego problemu może być fakt, iż teren OSiR nie jest całościowo monitorowany, nie ma także pracownika dozorującego ten teren całodobowo. Wobec powyższego OSiR wydaje się być atrakcyjny dla młodzieży, która szuka miejsc ustronnych do spotkań z rówieśnikami. Mieszkańcy tego rejonu jak również dyrekcja w/w placówki liczą na wyeliminowanie tego problemu.

 

  • Zakładany cel do osiągnięcia

1/ Zminimalizowanie istniejącego problemu

2/ Przeciwdziałanie niszczeniu mienia

3/Ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa

Powrót na górę strony