Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

sierż. szt. Szymon Garbocz

Osiedle Boguszowice

tel. miejski: 47 85 575 22

tel. komórkowy: 727 032 193

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice26@rybnik.ka.policja.gov.pl

OSIEDLE BOGUSZOWICE:

ul. Astronautów

ul. Bogusławskiego

ul. Drobnego

ul. Elsnera

ul. Grażyńskiego

ul. Kadetów

ul. Plac Pokoju

ul. Plac Żołnierza

ul. Pośpiecha

ul. Rajska od nr 92 do 164

ul. Rajska od nr 79 d0 121

ul. Śniadeckiego

ul. Wazów

ul. Żurawia

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zagrożenie dotyczy otoczenia w rejonie budynku znajdującego się przy ulicy Bogusławskiego 1 w Rybniku, gdzie klienci mieszczących się tam sklepów „Koniaczek” oraz „Alkadis”, przesiadują w rejonie tych sklepów, spożywając zakupiony alkohol, oraz zakłócają bezpieczeństwo i porządek. Problem ten został zdiagnozowany na podstawie rozmów z mieszkańcami podczas służby obchodowej. Z wyżej wymienionych sklepów często korzystają mieszkańcy pobliskich budynków, którzy czują się zagrożeni poprzez zaczepki oraz zachowanie tych osób. Z uwagi na fakt, iż powyższe sklepy są małymi osiedlowymi sklepami siedzące tam osoby, czują się bezkarnie. Mieszkańcy dzielnicy liczą na wyeliminowanie tego problemu, przez co będą czuli się bezpiecznie. Przyczyną zagrożenia jest fakt, że miejsce to znajduje się przy drodze prowadzącej do Parku XXX lecia oraz do ROD Rozkwit, co powoduje duże nasilenie ruchu pieszego.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ocena realizacji powyższego plany będzie miała charakter zamknięty- jakościowy (zrealizowano lub nie zrealizowano) i będzie opierała się na rozmowach z mieszkańcami powyższego rejonu.

 

Powrót na górę strony