Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

asp. sztab. Tomasz Chmielewski

Meksyk, Ligota

tel. miejski: 47 85 575 24

tel. komórkowy: 723 650 930

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice17@rybnik.ka.policja.gov.pl

MEKSYK:

ul. Beskidzka

ul. Bieszczadzka

ul. Brzeziny Miejskie

ul. Brzezińska

ul. Chałubińskiego

ul. Chełmońskiego

ul. Chopina

ul. Chwałowicka

ul. Dąbrowskiego

ul. Giedroycia

ul. Harcerska

ul. Kolejowa

ul. Kopalniana

ul. Kowalczyka

ul. Lelewela

ul. Makuszyńskiego

ul. Mażewskiego

ul. Parkowa

ul. Prosta

ul. Sobika

ul. Sudecka

ul. Świerklańska

ul. Wyglendy

ul. Zacisze

ul. Żołnierzy Września

ul. Żorska numery parzyste od nr 2 do nr 148

ul. Żorska numery nieparzyste od nr 85 do nr 139.

LIGOTA:

ul. Łukasiewicza

ul. Ogrodowskiego

ul. Pogodna

ul. Żeromskiego

ul. Studzienna

ul. Zakątek

ul. Ciasna

ul. Wąska

ul. Stara

ul. Radosna

ul. Kosmonautów

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdarzeń w rejonie dzielnicy nr 17 oraz po uzyskaniu informacji od przedstawiciela ZGM Rybnik ul. Kościuszki 17 Mariusza Mura jak również otrzymanych zgłoszeń od mieszkańców o problemie występującym w Rybniku na ul. Ogrodowskiego 9 gdzie ma dochodzić do spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego

w godzinach wieczorowych. Miejsce narażone jest na powyższe wykroczenia z powodu grupowania się tam osób postronnych w tym bezdomnych z uwagi na pobliski skwer oraz sklep spożywczy, w którym zazwyczaj zakupowany jest alkohol i papierosy. Mieszkańcy zgłaszający zaistniały problem uważają, iż realizacja planu priorytetowego wyeliminuje powyższe zjawiska tj. spożywanie alkoholu i zaśmiecanie. Skutkiem tego zagrożenia teren jest zaśmiecony, a mieszkańcy boją się wychodzić na zewnątrz z uwagi na osoby nietrzeźwe.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie lub w znacznym stopniu ograniczenie występowania w/w zjawiska. Plan został sporządzony na podstawie zgłoszenia administratora ZGM oraz mieszkańców dla których problem spożywania alkoholu i zaśmiecania okazał się uciążliwy. Ocena realizacji będzie miała charakter zamknięty – jakościowy/zrealizowano lub niezrealizowano/ i będzie się opierał na rozmowach z przedstawicielem ZGM oraz z mieszkańcami.

Powrót na górę strony