Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

sierż. szt. Mateusz Pałka

Boguszowice Osiedle, Północ, Rejon KWK Jankowice

tel. miejski: 47 85 575 22

tel. komórkowy: 727 032 192

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice27@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

OSIEDLE BOGUSZOWICE, PÓŁNOC, KWK JANKOWICE

ul. Cedrowa

ul. Cyprysowa

ul. Dunikowskiego

ul. Grabowa

ul. Jasna

ul. Jastrzębska

ul. Jana Karskiego

ul. Krzywoń

ul. Nowomiejska

ul. Rejewskiego

ul. Strzembosza

ul. Szeptyckiego

ul. Sztolniowa

ul. Węglowa

ul. Patriotów od nr 24 do 92

ul. Patriotów od nr 25 do 33

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

 

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia                                                                                                                                                                                             

Gromadzenia się młodzieży, spożywania alkoholu, zaśmiecanie w obrębie terenu rekreacyjnego znajdującego się przy ul. Patriotów 50 w Rybniku. Na terenie rekreacyjnym t.j siłowni, boiska oraz innej infrastruktury rekreacyjnej w godzinach popołudniowo-wieczornych ma gromadzić się młodzież która spożywa alkohol, pali papierosy i zaśmiecająca przyległy teren.

Przyczyną naruszania prawa we wskazanym miejscu jest lokalizacja wskazanego rejonu. Miejsce to jest odosobnione, znajduje się kilkadziesiąt metrów od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych. Ponieważ powyższy teren jest ogólnodostępny dla młodzieży, z uwagi na możliwość korzystania z tamtejszej infrastruktury rekreacyjnej - powyższy proceder wpływa demoralizująco na dzieci i młodzież korzystającą w prawidłowy sposób z infrastruktury, jak również może stać się zalążkiem do działań i zachowań kryminogennych. Mieszkańcy i Zarząd Dzielnicy liczą na to, że objęcie tego miejsca planem priorytetowym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia niewłaściwego zachowania się przebywającej tam młodzieży.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

1. Wyeliminowanie lub ograniczenie istniejącego problemu na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

2. Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży.

 

 

 

Powrót na górę strony