Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

sierż. szt. Mateusz Pałka

Osiedle Południe i Boguszowice

tel. miejski: 47 85 575 22

tel. komórkowy: 727 032 191

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice24@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

Osiedle Południe i Boguszowice

ul. Osiedle Południe

ul. Kuboszka

ul. Rostka

ul. Pierwszej Brygady

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia                                                    

Zagrożenie dotyczy, spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku, oraz zaśmiecania boiska -„na wolnym powietrzu” naprzeciw ul. Osiedle Południe 34 w Rybniku. Problem został mi przedstawiony podczas obchodu przez mieszkańców bloku Osiedle Południe 34-36, który to blok znajduje się naprzeciwko w/w miejsca. W godzinach popołudniowych i wieczornych w miejscu tym, gdzie znajduje się boisko, mają gromadzić się młodzi mieszkańcy dzielnicy, którzy mają zaśmiecać w/w teren, oraz zakłócać ład i porządek. Zachowanie tamtejszych osób wpływa negatywnie na codzienne życie mieszkańców przyległych blokowisk. Powodem problemu może być fakt, że dostęp do boiska znajduje się tusz obok centrum Osiedla Boguszowice, blisko sklepów alkoholowych, a także pubu co sprzyja przesiadywaniu amatorom spożywania alkoholu. Mieszkańcy liczą, że powyższy problem zostanie rozwiązany poprzez plan priorytetowy, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa w tym miejscu oraz zapewni ogólny ład i porządek. Na chwilę obecną na terenie Osiedla Południe w Rybniku nie wskazano innych zagrożeń, dlatego powyższe zadania jest jak najbardziej zasadne.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie powyższych czynów - przywrócenie ładu i porządku na terenie boiska przy ul. Osiedle Południe 34 w Rybniku (spadek interwencji, zgłoszeń o 50%).

 

Powrót na górę strony