Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

asp. Anna Tannebaum

Paruszowiec, Piaski

tel. miejski: 47 85 575 24

tel. komórkowy: 723 650 975

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice28@rybnik.ka.policja.gov.pl
 

PARUSZOWIEC, PIASKI:

ul. Cicha

ul. Karola Miarki

ul. Kosynierów

ul. Mikołowska od nr 80 do 142

ul. Mikołowska od nr 59 do 113

ul. Przemysłowa

ul. Przyjaźni

ul. Słoneczna

ul. Słowackiego

ul. Stawowa

ul. Żelazna

ul. Księdza Henryka Groborza

ul. Krucza

ul. Orla

ul. Ptasia

ul. Sadowa

ul. Sosnowa

ul. Wronia

ul. Za Torem

ul. Żorska numery nieparzyste od nr 1 do nr 83

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia

Plan priorytetowy dotyczy terenów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Karola Miarki 74, Przedszkola nr 4 w Rybniku przy ul. Karola Miarki 72 oraz ich bezpośredniego otoczenia, gdzie według poczynionych ustaleń - w rejonie w/w miejsc ma dochodzić do popełniania demoralizacji i czynów zabronionych (spożywania alkoholu, zaśmiecania).

 

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie istniejącego problemu, przywrócenie obowiązującego porządku prawnego, zapobieżenie nasilaniu się zjawiska demoralizacji, popełniania czynów zabronionych, w tym nieprzestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa (np. zaśmiecania podległego terenu Szkoły/Przedszkola oraz ich bezpośredniego otoczenia — tj. przy ogrodzeniu za terenem tych placówek).

 

Powrót na górę strony