Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

asp. szt. Sebastian Szymoszek

Chwałowice Dolne

tel. miejski: 47 85 575 24

tel. komórkowy: 727 032 194

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice18@rybnik.ka.policja.gov.pl

CHWAŁOWICE DOLNE:

ul. Górnicza

ul. Bolesława Krupińskiego

ul. Ogrodowa

ul. 1 Maja od nr 91 do 113

ul. 1 Maja od nr 96 do 110

ul. Pukowca

ul. Śląska

ul. Pod Hałdą

ul. Przewozowa

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia

Na podstawie obserwacji własnych, rozmów ze społecznością lokalną, pracownikami placówek handlowych, bezpośrednimi sąsiadami, zapisów systemu rejestrującego zgłaszane interwencje, na terenie dzielnicy nr 18 Komisariatu Policji w Rybniku – Boguszowicach, zdiagnozowano zagrożenie w postaci spożywania alkoholu i używania słów wulgarnych, w rejonie sklepu Żabka Rybnik ul. Krupińskiego 7 B. Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, skutkuje zakłóceniem porządku publicznego. Do takich sytuacji dochodzi przez okres całego tygodnia w godzinach otwarcia sklepu Żabka pomiędzy godz. 06.00 – 23.00. Przyczyna naruszenia prawa jest fakt, iż miejsca te znajduje się na uboczu, oddalone od głównej drogi, przy sklepie znajdują się drzewa i ławki, co sprzyja negatywnym zachowaniom. Mieszkańcy liczą na, iż zwiększona liczba kontroli tych miejsc pozwoli na ograniczenie naruszeń prawa na tym terenie.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie występowania przedmiotowego zjawiska do minimum tj. poprzez brak skarg mieszkańców, pracowników placówek handlowych i radnych. W powyższym rejonie odnotowano w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 6 interwencji Policji, jak również miały miejsce bezpośrednie zgłoszenia, skargi radnych, pracowników, czy też mieszkańców w trakcie pełnionej służby obchodowej. Zgłoszenia dotyczą zakłócania porządku, w postaci spożywania alkoholu i używania słów wulgarnych w najbliższym otoczeniu sklepu Żabka w Rybniku przy ulicy Krupińskiego 7 B.
Proponuję, by ocena realizacji zamierzonego celu miała charakter ilościowy, tj. osiągnięcie zakładanego spadku zgłoszeń społecznie uciążliwych o co najmniej 25%.

 

 

Powrót na górę strony