Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach

sierż. szt. Przemysław Skiba

Chwałowice Górne

tel. miejski: 47 85 575 24

tel. komórkowy: 723 651 060

e-mail: dzielnicowy.rybnikboguszowice19@rybnik.ka.policja.gov.pl

 

ul. 1 Maja od nr 18 do 94

ul. 1 Maja od nr 1 do 89

ul. Anny Stefek

ul. Bolesława Prusa

ul. Działkowców

ul. Jerzego Malchera

ul. Józefa Szulika

ul. Kamienna

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

ul. Kożdoniów

ul. Księdza Jana Śliwki

ul. Kupiecka

ul. Nowa

ul. Obywatelska

ul. Radziejowska

ul. Wjazdowa

ul. Zwycięstwa

ul. Jagiellońska

ul. Tkoczów

ul. Kołłątaja

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia

 

Po przeprowadzeniu analizy zdarzeń w rejonie dzielnicy nr 19 oraz po uzyskaniu informacji na spotkaniu Rady Dzielnicy od Pana Jędrzeja Koniecznego oraz otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców o problemie w Rybniku na ulicy Obywatelskiej rejon bloku numer 1, gdzie ma dochodzić do spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego, a problem ma występować codziennie w godzinach porannych, aż do godzin wieczornych. Miejsce narażone jest na powyższe wykroczenia z uwagi na to, iż do spożywania i zaśmiecania dochodzi za blokiem co powoduje, że jest to ustronne miejsce, a w rejonie bloku znajduje się sklep spożywczy, gdzie kupowany jest alkohol. Mieszkańcy zgłaszający zaistniały problem uważają, że poprzez plan priorytetowy w tym miejscu nie będzie dochodziło już do spożywania alkoholu i łamania prawa. Skutkiem tego zagrożenia jest fakt, że powyższy rejon zostaje zanieczyszczony, a mieszkające w okolicznych blokach dzieci boją się wychodzić na zewnątrz z uwagi na nietrzeźwe osoby tam przebywające.

  • Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zdiagnozowanego problemu. Wyżej wymieniony plan priorytetowy został również stworzony na prośbę rady dzielnicy, która otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców odnośnie osób spożywających alkohol w w/w miejscu. Ocena realizacji powyższego planu będzie miała charakter zamknięty- jakościowy (zrealizowano lub niezrealizowano) i będzie opierała się na rozmowach z samorządem lokalnym oraz mieszkańcami powyższego rejonu.

Powrót na górę strony