O nas

Teren Komendy Miejskiej Policji w Rybniku znajduje się w południowo zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje dwa Rybnickie powiaty - Ziemski i Grodzki. Łączna powierzchnia tych powiatów to 372 km2 co stanowi niecałe 3% powierzchni województwa śląskiego, a mieszka na tym terenie prawie 216 tys. osób czyli 4,5% wszystkich mieszkańców naszego województwa.

 

Powiat Grodzki stanowi Miasto Rybnik (37,5% całości), natomiast na Powiat Ziemski składają się:

  • Miasto i Gmina Czerwionka - Leszczyny, która znajduje się w kierunku pónocno - wschodnim od Miasta Rybnika (21% całości) oraz Gminy:
  • Jejkowice i Gaszowice, zlokalizowane na zachód od Miasta Rybnika,
  • Lyski, które stanowią 16% całości,
  • Świerklany, to obszar znajdujący się w kierunku południowym od Miasta Rybnika.

Łączna powierzchnia Powiatu Ziemskiego to blisko 62,5% całego rejonu KMP.

Struktura ludności wskazuje, że dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców miast. Łącznie mieszkańcy miast to ponad 172 tys. osób, co stanowi blisko 80% całej populacji mieszkańców naszego rejonu. Najliczniejsza grupa to oczywiście mieszkańcy Rybnika - prawie 66% całej ludności. Największe zakłady pracy w naszym rejonie to Kopalnie Węgla Kamiennego Jankowice i Chwałowice oraz Elektrownia Rybnik. Generalnie, podobnie jak w całym województwie śląskim, znaczna ilość mieszkańców naszego rejonu związana jest zawodowo z górnictwem węgla kamiennego.

Opisując geografię zagrożeń tego rejonu należałoby wspomnieć o rzeczy podstawowej, która jest ona ściśle powiązana z wielkością skupisk ludzkich. Właśnie dlatego rejonem o zdecydowanie wyższym poziomie zagrożenia przestępczością bez względu na jej charakter (przestępstwa kryminalne, drogowe, gospodarcze itp.) jest rejon miasta Rybnik. Drugim obszarem zagrożonym, choć poziom tego zagrożenia jest znacznie niżej ulokowany niż w przypadku Miasta Rybnik, jest rejon Miasta Czerwionka - Leszczyny. Szczegółowa analiza miejsc zaistnienia przestępstw o charakterze kryminalnym prowadzi do określenie dla potrzeb służby patrolowej dwóch stref zagrożeń. Lokalizacja tych stref w przypadku KMP Rybnik nie ulega zmianie od kilku lat. Pierwsza strefa zagrożenia to rejon ścisłego Centrum Rybnika oraz graniczącego z nim największego osiedla - oś. Nowiny. Druga strefa zagrożenia to rejon dzielnic Rybnika: Boguszowice i Chwałowice (rejon KP w Rybniku - Boguszowicach) oraz Miasto Czerwionka - Leszczyny (rejon KP w Czerwionce - Leszczynach).

Rejon Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podzielony jest pomiędzy trzy komisariaty oraz rewir dzielnicowych. Podział ten jest następujący:

  • Komisariat Policji w Czerwionce - Leszczynach - Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny oraz dzielnice Rybnika, Kamień i Książenice.
  • Komisariat Policji w Gaszowicach - Gminy Lyski, Jejkowice i Gaszowice.
  • Komisariat Policji w Rybniku - Boguszowicach - południowo - wschodnia połowa Miasta Rybnik (bez ścisłego Centrum) tj. dzielnice Meksyk, Ligota, Piaski, Chwałowice, Popielów, Radziejów, Zamysłów (lewa strona ulicy Wodzisławskiej), Boguszowice, Osiedle Południe, Kłokocin oraz Gmina Świerklany.
  • Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP w Rybniku - północno - zachodnia połowa Miasta Rybnik wraz z Centrum Miasta tj. dzielnice Śródmieście, Smolna, Osiedle Północ, Maroko Nowiny, Orzepowice, Zebrzydowice, Niewiadom, Niedobczyce, Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Golejów, Grabownia, Stodoły, Buglowiec, Ochojec i Zamysłów (prawa strona ulicy Wodzisławskiej)
Powrót na górę strony